Guide

Beskära vinrankor

Som vinodlare kan jag till stor del påverka vinets kvalitet genom att noga arbeta med bladverket det vill säga att beskära vinrankor. Det första stora steget är vinterbeskärningen som styr storleksförhållandet mellan blad och frukt. När rankan börjat växa framåt sommaren kommer det också skott i bladvecken. Dessa så kallade ”tjuvskott” skall tas bort, och detta kallar vi sommarbeskärning. Beskärning av vinrankor är ett viktigt steg och om den inte sköts ordentligt kan det resultera i en del oönskade komplikationer som att vingården snart blir omöjlig att jobba i, eller att kvaliteten på vindruvorna och slutligen vinet sjunker.

Beskärning av en vinranka som är planterad i marken och jorden
Play Video

Vad är vinrankor och hur ser processen ut för att beskära vinrankor?​

Vinrankan är en gammal klängväxt som klättrar iväg uppåt allt vad den förmår, bara den får chansen. Denna egenskap för med sig att de knoppar som sitter överst på en gren alltid är de som utvecklas först. Detta kan hindra lägre sittande knoppar att utvecklas. Det är därför av stor vikt att kontinuerligt jobba med beskärning av vinrankor varje år för att maximera tillväxten. Beskärning av vinrankor är ett av de absolut viktigaste momenten och även om det inte är en konst i sig, är det en delikat historia. Hos svenska vingårdar är vinterbeskärningen trots namnet ett arbete för våren. På Henriksdals vingård brukar vi beskära vinrankor från andra halvan av mars och en bit in i april. Vi kan då se eventuella frostskador, och kan skära bort dessa då risken för stark kyla är borta. Främsta anledningen med att beskära vinrankor är att forma vinstocken och därefter återföra den till samma utgångsläge varje vår för att bestämma hur många knoppar som skall sparras och var druvklasarna skall utvecklas. För svensk vinodling har det visats sig att den mest vanliga beskärningsmetoden vid namn enkel Guyot, också är den som fungerar bäst.

Beskärning av vinrankor - År 1

Under första året är det viktigt att rötterna etablerar sig ordentligt innan man börjar beskära vinrankor. När de första skotten börjar växa läser jag av rankan och behåller det starkaste och nyper bort resten. Detta skott låter jag sedan växa rakt upp längst min stödpinne. Målet är att samtliga skott ska nå en höjd på cirka 1,2 meter. Vid denna höjden toppas skottet av för att fokusera all energi till att skapa tjocklek åt vinrankan. Det finns ingen anledning att odla ett 2 meter högt smalt skott som inte blir tjockt nog att bli en stam kommande år. Vi sparar aldrig någon frukt under första året då vi inte vill stressa plantan. Under hösten ramlar löven av och plantan förbered sig för vintern. Beskärning av vinrankor görs under tidig vår om de är lika tjocka som en blyertspenna. Vi klipper av skottet precis under nedersta tråden för att skapa vinrankans huvudstam. Vi lämnar 2-3 knoppar kvar överst på stammen som ligger till grund för år två. Om skottet däremot inte är lika tjockt som en blyertspenna beskär vi det ända ner och börjar om från början och ger det ett år till innan vi kan skapa en stam.

Beskärning av en vinranka som är planterad i marken och jorden

Beskärning av vinrankor - År 2

Verktyg som handskar och sekatör sax för att beskära vinrankor

Säsongen börjar att beskära vinrankor där vi lämnar 2–3 knoppar kvar som ni kan läsa mer om ovan. Under våren och sommaren växer det ut en ranka från varje knopp. Dessa växer sedan rakt upp längst spaljén. Det är viktigt att binda upp dem så de har gott om stöd vid hårt väder. Sommarbeskärningen tar sin början och ”tjuvkott” klipps bort. Stora vackra blad prioriteras som kan ta upp så mycket sol och näring som möjligt. Det kan vara frestande om det utvecklas blomknoppar andra året att behålla dessa men plantan är inte mogen för att bära frukt. Om året innan varit fantastiskt med en bra tillväxt och vi har haft en riktigt fin säsong går det bra att spara någon enstaka klase av frukt det andra året. Precis som varje år vilar vinrankorna på vintern. På vårkanten sker beskärning av vinrankor enligt enkel Guyot där två av rankorna tas bort och den tredje kortas in och böjs ner för att bindas på nedersta tråden. Nu är rankorna redo för sin första skörd år tre.

Beskärning av vinrankor - År 3

Odla vindruvor och Vinodling av sorten regent druva

Året innan band vi ner ett skott med 5-7 knoppar som nu bildar var sin ranka uppåt enligt enkel Guyot. Resterande överblivna skott som växer nedåt eller som sitter för tätt tar vi bort. Detta leder till en mindre men bättre skörd med högre kvalité. Kommande tid fördelas skotten mellan trådarna när de växer upp. Blomningen börjar oftast ta fart runt midsommar och fortsätter in i juli. Sommarbeskärningen tar sin början och ”tjuvskott” plockas bort. Stora vackra blad prioriteras som kan ta upp så mycket fotosyntes som möjligt. Skötsel av lövväggen blir viktigt från och med år tre. Den skall trimmas så att den inte är tätare än att man kan känna igen en person som står på andra sidan. När huvudrankan når högsta tråden i spaljén toppas den av med en häcksax eller dylikt.

Slutligen, när löven faller och rankan mognat under hösten är det dags för att beskära vinrankor året efter. Vi klipper och återställer rankorna till samma position som våren innan. Nu är vi inne i en cykel som upprepas varje år där vinrankorna ger skörd och därefter återgår till utgångsläget.

Tips är att spara en extra liten sporre med en knopp som sitter så att den lämpar sig för att bilda en ranka som sedan binds ner vid nästkommande års beskärning av vinrankor. Då motverkar vi att den permanenta stocken blir allt längre med åren.

Henriksdals Vingård

Ekologisk svensk vinodling med en stor portion passion

Kontakt

Henriksdals vingård
Hoby 2315
276 36 Borrby
0733-269759
info@henriksdalsvingard.se

©Henriksdals vingård 2019